Polityka prywatności

Administratorem danych jest Asko Konrad Ryszkiewicz z siedzibą w Kleosinie. Dane przetwarzane są wyłącznie dla celów prawidłowej realizacji umowy, świadczenia usług oraz realizowania bieżącej działalności Administratora danych. Jedynymi odbiorcami danych są osoby, które zostały do tego upoważnione lub powierzono im przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów służbowych i księgowych. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych ma prawo do cofnięcia zgody, sprostowania danych, usunięcia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru, chyba że obowiązek ich przechowywania w niezmienionej formie wynika z odrębnych regulacji